Feite sveler bryt med kaninfôret

Fjord 1 satsar sunt med eit godt utval av frukt og salatar i kiosken på dei nye gassferjene sine. Men så var det desse velsmakande svelene, då...