Desse skal styre Hordaland

I ettermiddag konstituerte fylkestinget seg. Manglande dramatikk blei erstatta av dramatiske utsegn.