Dioksinfunn i Sløvåg

Drikkevannet til nabo av eksplosjonsulykken i Sløvåg inneholder dioksiner. - Mengdene er små og vi vet ikke sikkert om de stammer fra brannen, sier kjemiker Karl-Jan Erstad.