Korttidsbarnehagen forsvant med maksprisen

Mens nye barnehager kommer til, forsvinner korttidsbarnehagene. I løpet av de siste tre år har det blitt 2600 færre barn med korttidsplasser i Hordaland.