Åtvarar mot «heltane i arbeidslivet»

Er du blant dei som tvingar deg på jobb når du er sjuk? Hald deg heime, er meldinga frå Folkehelsa. Du bidreg berre med smitte.