- Forsøpling og dyreplageri

På dypt vann kan spøkelsesgarn bli stående og fange fisk i flere år. I verste fall kan det redusere fiskebestanden.