Ikkje ei krone til skipstunnel

Forkjemparane er skuffa.