– Tappet kundekonti for 1,5 mill.

Sparebanken Sogn og Fjordane har anmeldt en ansatt for å ha tappet kundekonti for 1,5 millioner kroner.