Planlegger salgshall og flytende torg

Dragkampen om Torget spisser seg til. KJS-gruppen vil bygge et flytende serviceanlegg og salgshall på Strandkaien.