Bergenstesten kjem på nynorsk

Francine Mbanza og andre framandspråklege jublar. Norskprøva som gjev framandspråklege studiekompetanse, skal endeleg utarbeidast på nynorsk.