Dyre passasjerer

Det offentlige ligger an til å betaler mellom 30 og 40 kroner for hver ny busspassasjer i Bergen.