Sviktet Heidi-Ann fire ganger

Heidi-Ann Skjensvold (9) har fire ganger siden skolestart i høst mistet viktige fysioterapitimer fordi taxien ikke kom.