Sexdømd fri etter sommel

Ein valdtektsdømd 27-åring blei i går sett fri fordi Gulating lagmannsrett ikkje vil behandle ankesaka før i april 2008.