Elgokse angreip viltformann

Ein sint elgokse angreip formannen i viltnemnda. Kanskje var det hemn?