Eikås Motorsenter presses av banen

Grunneierne ønsker å benytte areal avsatt og regulert til idrett, til næringsutvikling. Eikås Motorsenter presses fra tre kanter.