Krever billigere bompengeinnkreving

Regjeringen krever at bompengeselskapene får ned innkrevingskostnadene. Hvis ikke kan jobben bli overtatt av staten.