Her er ynskjelista for Nasjonal Transportplan

Nye vegar, tunnelar og bruer.