Slukket brann i barnehagen

Da alle barna var i sikkerhet, gikk Asbjørg Irene Dingen inn og tok hånd om brannen på loftet.