Karl Hjalmar Branting

Karl Hjalmar Branting,1860-1925, sosialdemokratisk politiker og svensk statsminister (1920-25),