Brann i Bjørnsons gate

Brannutrykning til bolighus.