Godstrafikken på bane bare vokser og vokser

Suksessen held fram for CargoNet. Tidlegare NSB Gods er blant jernbaneselskapa i Europa som veks raskast.