Avfallet til Tyskland

Forureina og illeluktande masse frå Sløvåganlegget skal sendast til Tyskland.