Kristina-fond vil hjelpe flere

Striden om fortsatt behandling av fireårige Kristina Hjartåker fikk sin løsning søndag. Nå vil fondet som er opprettet i hennes navn, også hjelpe andre barn som får tilsvarende skader.