«Rocknes»-etterlatte til retten

De filippinske etterlatte etter «Rocknes»-forliset har stevnet skipets eier for en tysk domstol.