- Kommunen har tatt seg til rette

Bergen kommune har ulovlig tatt seg til rette på Siljustøl, mener riksantikvaren: - Kommunen har gjort inngrep på en fredet eiendom uten å søke dispensasjon, hevder avdelingsdirektør Unni Grønn.