Innsatt i arbeid for utespel

Scenen til musikkspillet «Fiend og Elskar» er delvis bygd av innsatte ved Vik Fengsel.