Vanvittig aggregat for luseproduksjon

Frå eit oppdrettsanlegg med 200.000 laks, der kvar laks berre har ei halv holus i gjennomsnitt, vil det kvar dag bli produsert rundt 15 millionar lakseluslarvar.