Tatt i stjålet bil

Her er det brått slutt for den på alle måter ulovlige bilturen.