• BEFARING: Erik Solheim var i går på befaring på branntomten i Skuteviken. FOTO: ALICE BRATSHAUG

- Slutt på tørrfisktiden nå