Agora Cirkus felt av Island-krisa

Denne veka måtte sirkusdirektøren ta den tunge vegen til skifteretten.