Dyrt å avsløre studentjuks

Hittil i år har Universitet i Bergen (UiB) utbetalt 1,1 millioner kroner til jusstudenters advokater i forbindelse med anklager om juks.