- Rederiets ansvar

Kranspesialist Terje Kindt-Lien mener rederiet og kapteinen hadde ansvaret for løfteutstyret om bord på «Sallie Knutsen».