Nesten alle leser etter ett år

På Kronstad skole har de benyttet seg av Trageton-metoden i tre år. Der i gården er de strålende fornøyd med resultatene.