Økokrim inn i Giardia-saken

Riksadvokaten ber Økokrims miljøteam undersøke om Hordaland politidistrikt etterforsket Giardia-saken for dårlig.