Barnehagedebatt<br/>med tomme stoler

Byens private barnehager inviterte politikerne til debatt, men kun to kom. – Dette er en hån, sier Siren Nordahl.