Fjerner ikkje PCB

Fire kommunar har enno ikkje fjerna miljøgiften PCB frå lysarmatura sine. No varslar Fylkesmannen tvangsmulkt til syndebukkane.