Adelsmann med adelsfisk

Bolstadelva vart ei engelskmannelv tidleg på 1900-talet.