Vestlands-bønder tviler seg til et ja

Hordaland Bondelag anbefaler medlemmene å stemme ja til jordbruksoppgjøret. Under tvil.