Vurderer å anke fredning

Skansen brannstasjon og Skansedammen skal fredes. Dermed er det over og ut for det planlagte parkeringshuset. Kommunen vurderer å anke.