Fulleste bussene i landet

Nesten halvparten av bussetene i Bergen er i bruk til enhver tid.