Sjekket ikke andre overgrepssaker

Den antatte Lommemannen ble arrestert på Sotra i 1999. Samtidig etterforsket politiet i Bergen flere lignende saker. Sakene ble likevel ikke sjekket skikkelig mot hverandre.