Vil ikke tvinge kommuner sammen

Høyres Henning Warloe har ingen sans for å bruke press eller tvang for å få kommuner til å slå seg sammen.