• FOTO: SONJA YSTAAS (MMS)

Brann på Marineholmen

Sveisearbeid utløste brann.