Elev ble sparket i rygg og hode

Først ble gutten slått i magen slik at han kollapset. Mens han lå nede i skolegården begynte medeleven å sparke.

Publisert Publisert
  • Sindre Øye Helgheim
iconDenne artikkelen er over 11 år gammel

Episoden på Ytre Arna barne— ungdomsskule skjedde torsdag i forrige uke. To elever på ungdomsskoletrinnet var innblandet i det som utviklet seg til et stygt tilfelle av vold på skolen.

Spark i tinningen

Etter det Bygdanytt kjenner til skal den ene eleven ha slått til den andre i magen, slik at han falt om. Eleven som slo, skal så ha fortsatt å sparke mens offeret ble liggende på bakken som følge av smertene. Den liggende eleven skal ha blitt sparket tre ganger, før lærere og andre elever fikk stanset gjerningsmannen.

To av sparkene traff ungdommen i ryggen, mens ett spark traff i hodet. Den liggende ungdomsskoleeleven ble truffet i tinningen, like ved øyet.

Voldstilfellet skjedde i et friminutt inne på skolens område, og etter det Bygdanytt får opplyst skal eleven som slo og sparket ikke ha blitt provosert. Offeret ble så kraftig forslått at han ble sendt rett til legesjekk etter hendelsen.

Rektor på skolen, Ingunn Brandsdal, bekrefter at to ungdommer var innblandet i en voldsepisode på skolen torsdag.

- Har taushetsplikt

  • Men jeg kan ikke gå inn på detaljer om hva som skjedde. Det jeg kan si er at det har gått fint med den rammede eleven, sier Brandsdal.

Hun sier saken er underlagt taushetsplikt, fordi det er snakk om enkeltelever.

Hun forsikrer imidlertid at skoleledelsen har tatt grep som følge av hendelsen.

— Vi har klare rutiner for hvordan vi håndterer slikt, og episoden er fulgt opp i forhold til alle retningslinjer. Vi har hatt tett oppfølging av begge elevene som var involvert og deres foresatte, sier Brandsdal.

Rektoren vil heller ikke si noe konkret om hvilke følger saken vil få. Hva som venter eleven som slo og sparket, vil hun ikke uttale seg om.

— Jeg kan kun svare generelt, og da kan jeg si at ordensreglementet åpner for flere konsekvenser. Det kan føre til merknader, melding til politiet, samt bortvising fra time eller gruppe. I de mest alvorlige tilfellene har vi lov å utvise en elev i inntil tre dager Det går ellers mye på samtaler og oppfølging av elev og foreldre, sier hun.

— Hvis en elev blir sparket i hodet, er det en alvorlig sak?

— Alle tilfeller av vold på skolen er alvorlige.

Politiet ikke kontaktet

Saken er likevel ikke meldt til politiet, over en uke etter hendelsen. Skolen har nemlig ikke bestemt seg for hvorvidt de vil gå til anmeldelse.

— Vi har som rutine å samarbeide tett med foreldre til den rammede, og deres synspunkter er viktige for om vi anmelder saken eller ikke, sier Brandsdal.

— Men dere kan velge å gå til politiet selv?

— Ja, i teorien kan vi det.

Rektor forteller at det fremdeles blir vurdert hva skolen vil gjøre i forhold til politiet i denne saken.

FAU ikke informert

Bygdanytt har snakket med lederen for FAU ved Ytre Arna barne- og ungdomsskule, Tore Austnes. Han var ukjent med at en slik voldsepisode hadde funnet sted da han ble kontaktet onsdag.

— Jeg har ikke hørt noe, men dette virker som en sak jeg burde ha fått vite om. Jeg kommer til å ta kontakt med rektor for å forhøre meg. Dette virker som en alvorlig sak, sier Austnes.

Han understreker at FAU og skoleledelsen har fokus på forebyggende arbeid mot mobbing.

— Jeg har ikke opplevd mobbing eller episoder så alvorlige som det jeg får beskrevet nå, og jeg oppfatter ikke at det har vært et problem ved skolen tidligere, sier Austnes.

Heller ikke rektor mener det som skjedde i skolegården sist uke, er uttrykk for et større problem på skolen.

— Jeg vil si vi generelt har et godt elevmiljø. Dette var et enkelttilfelle som vi tar alvorlig, sier Brandsdal.

Politiet: - Bør helt klart anmeldes

Alle voldsepisoder på skoler bør meldes til politiet. Det mener politiførstebetjent Norvald Bergfjord ved Bergen Nord politistasjon. Han jobber spesielt med ungdom og forebygging, og har ikke hørt et ord om saken fra Ytre Arna.

— Skoleledelsen har en plikt til å melde fra videre om slike saker. De har meldeplikt overfor barnevernet, og kan også melde fra til politiet. Men både foreldre, skole og politiet kan anmelde saken, uavhengig av hverandre, sier Bergfjord.

Hvor grensen går mellom hva som bør anmeldes og ikke, forstår han at det ikke alltid er like lett å bedømme.

— Men vold på skolen er alltid veldig alvorlig, og terskelen for å kontakte politiet i slike saker bør være lav.

Når han får beskrevet detaljene fra Ytre Arna barne- og ungdomsskole forrige torsdag, er han ikke i tvil.

— Dette høres helt klart ut som noe som bør politianmeldes.

Foto: Illustrasjonsfoto: Sindre Øye Helgheim

Publisert
BT anbefaler

Denne familiens feriehus er blitt en attraksjon i Øygarden

De begynte med et pill råttent hus. Da familien Knarvik skulle lage ny feriebolig, laget de vegg av bestefars tak.

Sakene flest leser nå

  1. «Da alt var over, spilte Lars Arne Nilsen til 10 på børsen. Sjefene hans, derimot ...»

  2. Mens statens helse­direktør ber folk fortsette med hjemme­kontor, vil statens mann i Vestland ha alle på jobb igjen

  3. Ulykke i Vaksdal: – Fører av den ene bilen har løpt fra stedet

  4. Om morgenen var både datteren og bilen borte. Så ble jenten funnet med to i promille.

  5. Her blir Nilsen rørt av tanken på sin nære kollega: – En jeg kan gå i krigen med

  6. Derfor velger Bård (20) å bruke munnbind på bussen

  1. Arna