Høyre sa nei til å gje millionerstatning

Et lite kjent vedtak viser at Høgre allereie i 1998 stemte mot å gje grunneigarane på Storetveitåsen skikkeleg betalt.