Ordførar taus om kva ho vil røyste i dag

Ordførar Astrid Farestveit Selsvold vil ikkje røpe korleis ho kjem til å røyste i skulesaka i ettermiddag. Røyster ho mot eige parti, risikerer ho eksklusjon.