Sjøfly kuttet luftspenn

– Jeg handlet automatisk, sier Ove Eknes, som klarte å lande et sjøfly etter ha fløyet rett inn i et luftspenn.