- Hele huset ristet

Et stillas løsnet i Sandviken og veltet over et hus.