Slik reiser vi på jobb

BT har bedt arbeidstakere i Bergen notere ned hvor lang tid de bruker på jobbreise. Flere bruker 1-2 timer hver dag.