Blandar vasking og SFO

På Kringlebotn skule har dei løyst deltidsproblemet med å gi reinhaldarane jobb i SFO.